Khách sạn Romance

Địa chỉ : 16 Nguyễn Thái Học, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3898888
Fax : +84 234 3839898
Email : info@romancehotel.com.vn