Khách sạn Phú An

Địa chỉ : 42 Nguyễn Tri Phương, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3821168
Fax : +84 234 3830982