Khách sạn Imperial

Địa chỉ : 8 Hùng Vương, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3882222
Fax : +84 234 3882255
Email : info@imperial-hotel.com.vn