Khách sạn Midtown

Địa chỉ : 29 Đội Cung, TP Huế
Điện thoại : +84 234 6260888
Fax : +84 234 6260666
Email : info@midtownhotelhue.com