Khách sạn Moonlight

Địa chỉ : 20 Phạm Ngũ Lão, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3979797
Fax : +84 234 3894567
Email : info@moonlighthue.com