Khách sạn Mường Thanh

Địa chỉ : 38 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3936688
Fax : +84 234 3936699