Khách sạn Eldora

Địa chỉ : 60 Bến Nghé, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3866666
Fax : +84 234 3866667
Email : sm@eldorahotel.com