Khách sạn Điện Biên

Địa chỉ : 07 Điện Biên Phủ, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3821678
Fax : +84 234 3821676