Khách sạn Heritage

Địa chỉ : 5-7 Lý Thường Kiệt, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3823964
Fax : +84 234 3838999
Email : hueheritagehotel@vnn.vn