Khách sạn Asia

Địa chỉ : 17 Phạm Ngũ Lão, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3830284
Fax : +84 234 3828972