Hội thảo Khoa học Điều dưỡng tại Festival Huế 2022

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động chăm sóc người bệnh, tạo cơ hội để các điều dưỡng trong nước, quốc tế trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hành chăm sóc, quản lý và an toàn người bệnh.
;

Hội thảo Khoa học Điều dưỡng lần thứ VIII, khu vực Miền Trung mở rộng 2022 do Bệnh viện Trung ương Huế, Hội Điều dưỡng Việt Nam và Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam tổ chức ngày 24/6/2022 tại Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động chăm sóc người bệnh, tạo cơ hội để các điều dưỡng trong nước, quốc tế trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hành chăm sóc, quản lý và an toàn người bệnh.

Trung tâm Festival Huế