Nghệ sĩ- kỷ lục gia Mai Đình Tới tham dự Festival Huế 2022

Là người dành nhiều tình cảm cho xứ Huế, nghệ sĩ Mai Đình Tới đã nhiều lần tham dự các kỳ Festival Huế và để lại ấn tượng riêng biệt, khó quên cho du khách.
;

Nghệ sĩ, kỷ lục gia Mai Đình Tới đã được mời đi biểu diễn hơn 50 quốc gia. Ngoài huy chương Vàng Bạc trong nước và quốc tế, nghệ sĩ đang giữ 6 kỷ lục Guinness trong đó có 3 kỷ lục Việt nam, 2 kỷ lục Châu Á và đặc biệt là 1 kỷ lục Thế giới về việc sáng tạo và biểu diễn nhiều loại nhạc cụ "tự chế độc đáo nhất Thế giới" được xác lập năm 2019. Là người dành nhiều tình cảm cho xứ Huế, nghệ sĩ đã nhiều lần tham dự các kỳ Festival Huế và để lại ấn tượng riêng biệt, khó quên cho du khách.