Chương trình Hoàng Cung giao hòa tại Festival Huế 2022

Chương trình Hoàng Cung giao hòa tại Festival Huế 2022 là một chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung.
;

Chương trình với hai phần: phần 1 là  Âm sắc cung đình gồm những bài bản múa hát cung đình; phần 2 là những Ca khúc Huế xưa trong không gian lung linh trữ tình từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa.