Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Festival Huế

Trung tâm Festival Huế ban hành Thông báo số: 349/TB-TTF tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Festival Huế
;

.

Link tải Đơn đăng ký dự tuyển: Tải về tại đây


Trung Tâm Festival Huế