Mời báo giá các hạng mục Truyền thông Quảng bá tại Festival Huế 2022

Nhằm triển khai thực hiện các công tác truyền thông quảng bá cho Festival Huế 2022, Trung tâm Festival Huế mời các đơn vị/doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông có năng lực, quan tâm và mong muốn thực hiện một hoặc nhiều hạng mục truyền thông sau đây
;

1. Nâng cấp Website: 

Bao gồm các nội dung sau:

- Thiết kế lại giao diện (tối ưu hóa trên giao diện Web -app trên mobil)

- Các chức năng hệ thống: Cấu hình hệ thống; Quản trị chuyên mục tin bài; Quản trị tin bài; Quản trị quảng cáo; Quản trị tài khoản; Quản trị vai trò người dùng; Quản trị cấu hình hệ thống…

- Các chuyên mục bài viết

- Lịch chương trình sự kiện

- Thư viện Ảnh, Video

- Trình diễn nội dung (trang chủ, trang con)

- Các chức năng hỗ trợ (đăng ký tình nguyện viên, liên lạc viên…)

- Thống kê bài viết

2. Quảng cáo trên mạng xã hội:

a. Fanpage Huế Festival: Biên tập, viết tin bài, thiết kế hình ảnh (150 bài); chạy quảng cáo lượt tương tác (300.000 tương tác), Video view (500.000 view), tăng lượt like trang (10.000 like).

b. Youtube: Quảng cáo xuất hiện trước hoặc trong video chính, không thể skip ads (2.000 view)

c. Tiktok: 15.000 tương tác

d. KOLs: Sử dụng người nổi tiếng để đăng bài, tham gia Festival Huế đăng lên trang cá nhân (3 KOLs trên toàn quốc)

3. Quảng bá trực quan:

a. Phướn: kích thước 75cm*250cm, số lượng 410 cái

b. Pano: Pano (2m x 3m) 80 cái, Pano (3m x 6m) có giàn giáo 4 cái, Pano (4m x 8m) có giàn giáo 5 cái

4. Tư vấn truyền thông Festival Huế 2022:

a. Xây dựng Kế hoạch và báo cáo:

- Xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết cho các hoạt động trong từng tháng (từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022);

- Lên định hướng nội dung chi tiết cho từng bài viết trên các nền tảng khác nhau;

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện sau từng sự kiện/ tháng/ tổng kết sau 4 tháng

b. Xây dựng nhóm nhân sự chuyên trách:

- Thành lập Nhóm TNV. CTV truyền thông mạng;

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn công việc cho CTV/TNV;

- Kiểm duyệt và tham vấn nội dung bài viết trước khi đăng.

c. Xây dựng hồ sơ bảo trợ thông tin cho từng đơn vị bảo trợ:

- Xây dựng gói bảo trợ thông tin và gửi tới các báo;

- Lên cơ chế hợp tác rõ ràng, trong đó có đề xuất cả việc đăng các bài PR (trả quyền lợi NTT;

- Phối hợp gửi hồ sơ mời bảo trợ tới các cơ quan báo/ đài

d. Social listening (đo lường phản ứng của dự luận trên các phương tiện truyền thông online)

- Theo dõi tin tức hằng ngày, xác định các vấn đề, bàn luận tích cực để phát triển. Đồng thời phát hiện những bình luận tiêu cực để kiểm soát và điều chỉnh đúng.

- Phân tích và lên định hướng nội dung seeding để điều hướng thông tin theo hướng của BTC

Các công ty/doanh nghiệp quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ năng lực và báo giá các hạng mục về Trung tâm Festival Huế, 44 Đặng Dung, TP Huế trước ngày 6/5/2022. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0234 3883331/21.

 

Trung tâm Festival Huế