2005.2022

Tinh hoa miền núi phía Bắc tham dự Tuần lễ Festival Huế

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc là nơi hội tụ tinh hoa những giá trị văn hoá, nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số Miền Núi phía Bắc. 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát Ca Múa Nhạc...

Trở về tuổi thơ với Lễ hội Diều Huế 2022