3112.2021

Tổ chức Festival Huế 2022 định hướng Festival bốn mùa

Sáng 01/01/2022, Festival Huế 2022 đã được công bố và chính thức mở màn bằng Lễ Ban Sóc tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế. Tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả các kỳ festival vừa qua,...

TVC Festival Huế 2020