0704.2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUẾ 2021

Ngày 06/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 2028 về Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức và các chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2021.

TVC Festival Huế 2020