Triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam”

Trong tổ hợp triển lãm tại vườn ngự uyển Thiệu Phương của Festival Huế 2018, triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam” được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
;

Dưới triều Nguyễn, Thái Y Viện là cơ quan chăm sóc sức khỏe của hoàng gia, quan lại trong triều, sức khỏe của quân lính, dân chúng. Trong suốt quá trình hoạt động, Thái Y Viện triều Nguyễn luôn đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực y dược, đồng thời để lại nhiều thành tựu cho y học cổ truyền Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu gần 50 ảnh chụp phiên bản của Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn với nội dung liên quan đến Thái Y Viện triều Nguyễn. Ngoài ra, những thông tin về một số danh y thời Nguyễn và miếu Tiên y ở Huế cùng một số tư liệu, vật dụng y dược cũng được trưng bày tại triển lãm, góp thêm góc nhìn chân thực về ngành y học cổ truyền dưới thời đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam.
 

Quá trình hình thành, tổ chức, vai trò, nhiệm vụ, hoạt động và những thành tựu của Thái Y Viện triều Nguyễn phản ánh qua Châu bản triều Nguyễn và Mộc bản triều Nguyễn – hai Di sản tư liệu thế giới là nội dung chính của triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam”. Triển lãm còn giới thiệu nhiều hiện vật và tài liệu gắn với hoạt động y dược cung đình và các ngự y danh tiếng dưới triều Nguyễn tại Kinh đô Huế góp phần cung cấp thêm góc nhìn sinh động về hoạt động ngành y dược dưới thời quân chủ.
 

Không gian triển lãm tại vườn ngự uyển Thiệu Phương

Không gian Thái Y Đường tại Phủ Nội vụ, Đại Nội - Huế nhằm giới thiệu đến với du khách những bài thuốc quý,
danh tiếng của Thái Y Viện triều Nguyễn vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay.

 

Hồng Ngọc - Kim Thanh