Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2018, ngày 28/4, UBND huyện A Lưới đã tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ II năm 2018.
;
Ngày hội là sự kiện văn hóa lớn của địa phương, trong khuôn khổ Đề án bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa giai đoạn 2014 – 2020. Với nhiều hoạt động cộng đồng phong phú, ngày hội đem lại không khí tươi vui, nô nức cho bà con nhân dân cũng như du khách mọi miền.
 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ II năm 2018 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng mang bản sắc truyền thống của đồng bào vùng cao như: trình diễn nghề dệt dèng và trang phục truyền thống các DTTS huyện A Lưới; trình diễn tắm suối và tái hiện hoạt động sinh hoạt dưới nước; tái hiện tục đi sim và phiên chợ vùng cao; liên hoan ẩm thực truyền thống; liên hoan nghệ thuật quần chúng; triển lãm, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người, tiềm năng du lịch A Lưới và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.
 
Ngày hội các dân tộc thiểu số huyện A Lưới đã trở thành ngày hội dân tộc lớn; góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
 
Một số hình ảnh của ngày hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Thanh + Hạnh Nguyên