Thông báo về việc chuyển trụ sở

Trung tâm Festival Huế xin thông báo việc thay đổi trụ sở làm việc như sau:
;

 Kể từ ngày 15/01/2018, trụ sở làm việc của Trung tâm Festival Huế sẽ được di chuyển từ 17 Lê Lợi, Phường Phú Nhuận, TP Huế đến địa chỉ số 01 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.
   Điện thoại: 0234.3822591/ 3883331/3883332;
   Fax: 0234.3830087

Các thông tin liên hệ khác như địa chỉ e-mail và website không thay đổi.
Trung tâm Festival Huế xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để tiện liên hệ công tác.