Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ : 16 Lê Lợi - TP Huế
Điện thoại : (84-54).822325
Fax : (84-54).822326
Email : bvtwhue@dng.vnn.vn