Sở Y tế Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 28 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : (84-54). 822015