Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Địa chỉ : 23 Tống Duy Tân - TP Huế
Điện thoại : (84-54). 523237
Fax : (84-54). 526083
Email : huemonuments@dng.vnn.vn