Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ : 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế
Điện thoại : (84-54).3823024
Fax : (84-54). 3831567