Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 16 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại : (84-54).823338
Fax : (84-54). 834373
Email : portal@thuathienhue.gov.vn