Tuyển chọn tình nguyện viên cho Festival Nghề truyền thống Huế 2017

Hướng đến chào mừng Festival nghề truyền thống Huế năm 2017 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”; Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế triển khai chọn cử lực lượng Tình nguyện viên tham gia phục vụ Festival nghề truyền thống Huế 2017. Đến thời điểm này, Thành đoàn Huế đã nhận được hơn 250 đơn đăng ký tham gia Tình nguyện viên, đây là những đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố.
;

    Theo kế hoạch dự kiến, khoảng trung tuần tháng 3/2017, Ban tổ chức sẽ tập huấn và cho các bạn làm quen với cá hoạt động tình nguyện như ra quân vệ sinh môi trường, tập huấn các kỹ năng thanh niên qua các hoạt động trò chơi lớn, công tác hướng dẫn, đón tiếp du khách và giới thiệu các chương trình, địa điểm lễ hội chính của Festival, sau đó sẽ chọn ra 100 đến 120 tình nguyện viên đểv chính thức tham gia phục vụ tại Festival Nghề truyền thống Huế 2017.

      Tình nguyện viên góp phần quan trọng cho thành công của các kỳ Festival.


    Thành đoàn Huế cho biết, căn cứ để chọn tình nguyện viên lần này đó là phải nắm cơ bản về các chương trình Lễ hội, về Festival nghề truyền thống Huế; về lịch sử, con người, các di tích, danh lam thắng cảnh Huế; những vấn đề thể hiện rõ nét dấu ấn văn hóa Huế như “ẩm thực”, các làng nghề truyền thống, kiến thức phổ thông …Ngoài ra, tình nguyện viên phải được trang bị về kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp tốt và một số kỹ năng mềm cơ bản.