Chi nhánh Công ty Du lịch Tiếp Thị Vietravel

Địa chỉ : 12 Hùng Vương, TP.Huế
Điện thoại : (84-54) 3831 432
Fax : (84-54) 3831 431