Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội - Chi nhánh Huế

Địa chỉ : 14 Nguyễn Văn Cừ - TP.Huế
Điện thoại : (84-54) 3825215 -3828316-3825216
Fax : (84-54) 3821090
Email : vntourismhue@dng.vnn.vn - cnh@vn-tourism.com