Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2016 diễn ra từ ngày 29/4 - 04/5/2016, Ban tổ chức Festival Huế 2016 cung cấp danh sách các đại lý bán vé như sau:
Để phục vụ nhu cầu mua vé tham dự các chương trình Festival Huế 2016 diễn ra từ ngày 29/4 – 04/5/2016, Ban tổ chức Festival Huế 2016 công bố giá vé đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua như sau: