Lễ Tế Giao

Lễ Tế Giao là một lễ hội truyền thống của triều Nguyễn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Lễ Tế Giao năm nay sẽ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, bài bản, đầy đủ nghi thức truyền thống. Từ sự thực chất, thành tâm, đáp ứng nhu cầu tâm linh tốt đẹp, Lễ Tế Giao ngày càng đi vào lòng dân và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.
;

 

 

 

 

   

     Lễ Tế Giao sẽ được diễn ra vào lúc 00h05 ngày 29/4/2016 tại Đàn Nam Giao.