2605.2021

Tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại và có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường; UBND thành phố Huế, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 quyết định tạm...

Trở về tuổi thơ với Lễ hội Diều Huế 2022