2804.2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP BÁO, QUẢNG BÁ VỀ FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUẾ 2021

Nhằm tuyên truyền, quảng bá đến công chúng và du khách trong nước và quốc tế hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về Festival nghề truyền thống Huế 2021, ngày 23/4/2021, Ban Tổ chức Festival nghề truyền...

TVC Festival Huế 2020