Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12 - 20/4/2014, Ban tổ chức Festival Huế 2014 cung cấp danh sách các đại lý bán vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2014 như sau:
Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12 - 20/4/2014, Ban tổ chức Festival Huế 2014 công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2014 như sau: