Giá vé chương trình nghệ thuật

Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12 - 20/4/2014, Ban tổ chức Festival Huế 2014 công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2014 như sau:
;

 

 

 

      1. Giá vé lượt:

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình Khai Mạc Festival

Đồng/vé

300.000

2

Đêl Hoàng Cung

Có dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.000.000

Không dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

200.000

3

&t;p class="MsoNormal" style="line-height:150%">Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội

Đồng/vé

100.000

4

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

100.000

5

Chương trình lễ hội Áo dài

Đồng/vé

300.000

6

Chương trình Bế mạc Festival

Đồng/vé

200.000

 

      2. Giá vé gộp theo Tour:

 

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội:

Tour 03 đêm liên tục có 1 đêm dự Yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.150.000

Tour 03 đêm liên tục có Đêm Hoàng Cung không dự Yến tiệc Cung đình<(/span>

Đồng/vé

350.000

Tour 03 đêm liên tục không có Đêm Hoàng Cung

Đồng/vé

250.000

2

Tour 03 đêm liên tục Chương trình IN tại Cung An Định

Đồng/vé

250.000

 

Đính kèm:  gia_ve_chuong_trinh_nghe_thuat.doc (38.91 KB)