Khởi động Festival nghề truyền thống Huế 2007

Festival nghề truyền thống Huế 2007 sẽ được tổ chức từ 8/6 đến 10/6 tới.
;

Festival nghề truyền thống Huế 2007 sẽ được tổ chức với chủ đề:”320 năm Phú xuân Huế, nghề truyền thống bản sắc và phát triển”. Những ngành nghề chủ yếu sẽ tham gia vào Festival lần này là chạm khắc, đúc đồng và kim hòan. Trong khuôn khổ Festival này, các nghệ nhân chạm khắc, đúc, kim hòan trong cả nước  sẽ trình diễn các kỹ thuật đặc sắc của nghề. Hàng lọat các của triển lãm sản phẩm sẽ được tổ chức.

Đặc biệt tại Festival  nghề truyền thống Huế 2007, lần đầu tiên các bộ sưu tập cá nhân về đồ đồng, bạc trong cả nước sẽ tụ hội. Huế cũng sẽ đưa ra trưng bày các cổ vật cung đình Huế và bộ sưu tập cổ vật được vớt từ lòng sông Hương.

Cùng với các họat động trên, hàng lọat các lễ hội bổ trợ sẽ được tổ chức hòanh tráng với sự tham gia của các đòan nghệ thuật danh tiếng trong và ngòai nước.

Không gian tổ chức festival nghề truyền thống Huế 2007 là bờ nam sông Hương đoạn từ Trường Quốc học dọc theo đường đi bộ Nguyễn đình Chiểu đến đò Tòa Khâm cũ.