Giá vé chương trình nghệ thuật

Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2012 diễn ra từ ngày 07 - 15/4/2012, Ban tổ chức Festival Huế 2012 công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2012 như sau:
;

Stt Chương trình ĐVT Giá vé
01 Chương trình Khai mạc Festival Huế 2012 Đồng/vé

150.000

02 Chương trình Đêm Hoàng Cung
- Có dự yến tiệc Cung đình Đồng/vé 600.000
- Không có dự yến tiệc Cung đình Đồng/ 60.000
03 Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội Đồng/vé 60.000
04 Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định Đồng/vé 30.000
05 Chương trình Lễ hội Áo dài Đồng/vé 150.000
06 Chương trình Bế mạc Festival Huế 2012 Đồng/vé 150.000