Lễ Tế Giao

8/4, 20:00, Đàn Nam Giao
;

Lễ Tế Giao

là một lễ hội truyền thống của triều Nguyễn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà...Trong Festival Huế 2012, lễ Tế Giao gồm 2 phần: lễ rước bài vị từ Trai cung sang Đàn tế và lễ tế tại đàn Nam Giao sẽ được phục dựng bài bản hơn, nhất là những trình thức tế lễ có tính điển chế, tuy vậy sẽ giảm những lễ tiết nghi thức không cần thiết; mục đích chính là phục vụ cho nhu cầu tâm linh.