Các lễ hội chính tại Festival Huế 2012

  ●  Lễ Khai Mạc diễn ra  20h00 ngày 07/4/2012, tại Cửa Ngọ Môn.
  ●  Lễ Tế Giao diễn ra  ngày 08/4/2012, tại Đàn Nam Giao.
  ●  Lễ hội Áo dài diễn ra 20h00 ngày 09&11/4/2012, tại Bia Quốc Học.
  ●  Đêm Hoàng Cung diễn ra  các buổi tối 10, 13/4/2012, tại Đại Nội.
  ●  Sân khấu hóa “Thiên hạ Thái bình” diễn ra 20h00 ngày 12/4/2012, tại Công viên Thương Bạc (phía bờ sông Hương).
  ●  Chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra các tối ngày 08,10,12,13,14/2012, tại Đại Nội.
  ●  Các chương trình Lễ hội đường phố diễn ra trong thời gian Festival.
  ●  Lễ hội Trống và Nhạc cụ gõ “Âm vang hào khí Việt” diễn ra  10&14/4/210, tại Nghinh Lương Đình.
  ●  Lễ Bế mạc diễn ra  20h00 ngày 15/4/2012, tại Kỳ Đài.