Thông báo điều chỉnh chương trình tại Đại Nội và Cung An Định tối 14/4/2012

Để phục vụ tốt công tác chuẩn bị cho Lễ Bế mạc vào tối 15/4/2012, chương trình nghệ thuật tại Đại Nội và Cung An Định tối ngày 14/4/2012 có một số điều chỉnh như sau:
;

- Hủy lịch diễn của đoàn NH Ca kịch Huế vào lúc 19:30 tại sân khấu Đại Cung Môn và đoàn Sao Biển Phú Yên vào lúc 20:30 tại sân khấu Cung An Định

- Đoàn nghệ thuật Raduga (Nga) sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tại Sân khấu Đại Cung Môn (Lịch cũ: 22:00 - Sân khấu Đông Thái Hòa)

- Chương trình Đêm Phương Đông sẽ diễn ra vào lúc 20:00 tại Điện Thái Hoà (Lịch cũ: 21:00 tại Điện Thái Hoà)

- Chương trình của nghệ sĩ Max Vandervorst (Bỉ) sẽ diễn ra vào lúc 20:00 tại Sân khấu Tây Thái Hoà (Lịch cũ: 21:15 - Sân khấu Tây Thái Hoà)

- Chương trình của nghệ sĩ Paco Renteria (Mexico) sẽ diễn ra vào lúc 21:15 tại Sân khấu Tây Thái Hoà (Lịch cũ: 20:00 - Sân khấu Tây Thái Hoà)

- Chương trình của nhóm Cỏ lạ sẽ diễn ra vào lúc 20:30 tại Điện Kiến Trung (Lịch cũ 20:45 tại Điện Kiến Trung)

- Chương trình của nghệ sĩ Francois Audrain (Pháp) sẽ diễn ra vào lúc 20:45 tại Cung An Định (Lịch cũ 21:30 tại Cung An Định)

- Lịch diễn các chương trình khác không thay đổi.

Ban Tổ chức Festival Huế 2012 xin cáo lỗi vì những thay đổi nêu trên và mong quí vị khán giả thông cảm.