Thông báo Họp báo bế mạc Festival Huế 2012

Ban tổ chức Festival Huế 2012 tổ chức buổi họp báo để thông báo kết quả của Festival Huế 2012 lần thứ VII
;