Hệ thống ATM ngân hàng ACB

ACB - CN Huế, 01, Trần Hưng Đạo, TP Huế
ACB - PGD Phú Hội, 30 Hùng Vương, TP Huế
ACB An Cựu, 100 Hùng Vương, TP Huế
Du Lịch DMZ Huế, 60, Lê Lợi, TP Huế
Nhà hàng Ông Táo, 31 Chu Văn An, TP Huế
Trường CĐ Sư Phạm Huế, 82 Hùng Vương, TP Huế