Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank)

Địa chỉ : 10 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 823631