Ngân hàng Ngoại Thương (VietcomBank)

Địa chỉ : 78 Hùng Vương, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 846055