Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt (NaViBank)

Địa chỉ : 271 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 571912