Ngân hàng ngoài Quốc Doanh Việt Nam

Địa chỉ : 64 Hùng Vương, thành phố Huế