Ngân hàng nhà nước

Địa chỉ : 06 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 822922