Ngân hàng Quốc tế (VIBank)

Địa chỉ : 48 Hùng Vương, thành phốHuế
Điện thoại : (84-54) 883666