Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

Địa chỉ : 03 Hùng Vương, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 250999. 108