Ngân hàng Kỹ Thương (TechcomBank)

Địa chỉ : 72 và 74 Bến Nghé, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 883333