Ban tổ chức Festival chuyên đề Huế 2017 làm việc với Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Trong các ngày 10 và 14/3/2017, Ban Tổ chức Festival Chuyên đề Huế 2017 đã có các buổi làm việc với Ban biên tập báo Thừa Thiên Huế và Ban giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh về việc phối hợp công tác tuyên truyền Festival nghề truyền thống Huế. Đây là hai cơ quan báo chí đã sớm đồng ý bảo trợ thông tin cho Festival.
;

    Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực ban tổ chức Festival chuyên đề Huế năm 2017; đồng chí Trần Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền - quảng bá Festival; đại diện Văn phòng HĐND –UBND, Đài Truyền thanh và Phòng Văn hóa Thông tin thành phố.


    Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh trình bày nội dung, chương trình, kế hoạch và công tác chuẩn bị của thành phố về Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 7, Ban biên tập báo Thừa Thiên Huế và Ban giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã nhất trí với chủ trương và kế hoạch của thành phố. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giúp công chúng và du khách hiểu biết đầy đủ về Festival chuyên đề năm nay.