“Đàng Trong thời chúa Nguyễn”

Sáng 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học “Đàng Trong thời chúa Nguyễn”. Hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2018, có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu khoa học lịch sử ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
;

Tại hội thảo có 36 bài tham luận tham gia hội thảo. Mỗi tham luận là một góc nhìn, quan điểm về quá trình xác lập chủ quyền, xây dựng bộ máy nhà nước, kinh tế, xã hội và văn hóa Đàng Trong. Trong đó, có 7 tác giả phát biểu trực tiếp và 7 ý kiến trao đổi, thảo luận.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS. TS Đỗ Bang, Phú Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết: Trong nửa thế kỷ qua, vấn đề lịch sử Đàng Trong được nhiều học giả trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, có nhiều nội dung lại rất sơ lược, như ruộng đất và kinh tế nông nghiệp, giao thông và thủ công nghiệp, vấn đề xã hội và đời sống văn hóa, đô thị…

Các nội dung nghiên cứu rất quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn đối với đất nước và quốc tế hiện nay như chủ quyền và khai thác biển đảo không được các tác giả đề cập. Các công trình nghiên cứu đã có cũng chưa làm rõ quá trình chuyển tiếp lịch sử từ các tiểu vương quốc Champa, Chân Lạp, Nam Bàn từ thế kỷ XVI, XVII qua thời chúa Nguyễn; vị thế vùng đất Thuận Quảng và vai trò của chúa Nguyễn Hoàng với khởi đầu sự nghiệp Đàng Trong; vấn đề mở coi và định cõi… Những vấn đề này tiếp tục đặt ra cho giới nghiên cứu ngày nay để có cái nhìn đúng và đầy đủ hơn giai đoạn lịch sử này.

Kim Thanh + Hạnh Nguyên